Rezervácia

Vaša rezervácia

Nemáte zvolenú žiadnu rezerváciu.

Deň
Riverpark
Dvořákové nábrežia 4
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Veľká sála 15 € 15 € 15 € 20 €
Malá sála 10 € 10 € 10 € 10 €
RDS Art Group
Laurínska 14
07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Atlas 35 € 35 € 35 € 35 € 35 € 35 €
Stage Floor (Event Hall)
Baletná sála (She) 70 €
Gym (He) 25 € 25 € 25 € 25 € 50 € 50 €
Small Soul 25 € 25 € 25 € 25 €
Big Soul 35 € 35 €
Otvorená hodina Voľné Môj výber Rezervované
Otvorená hodina
Voľné
Môj výber
Rezervované

Vaša rezervácia

Nemáte zvolenú žiadnu rezerváciu.

Čo všetko viete vo wemove uskutočniť?

Tanečné hodiny alebo workshop

Individuálne alebo skupinové cvičenia

Hodiny jogy a meditácie

Kondičné tréningy

Tanečné kurzy pre deti

Celodenné eventy

Natáčania a fotenia

Narodeninové oslavy

Čo všetko viete vo wemove uskutočniť?

Tanečné hodiny alebo workshop

Individuálne alebo skupinové cvičenia

Hodiny jogy a meditácie

Kondičné tréningy

Tanečné kurzy pre deti

Celodenné eventy

Natáčania a fotenia

Narodeninové oslavy